Cách kiểm tra  Kiểm tra máy tính bạn là win 32 hay win64

Trên Win 7:

Phải chuột vào Computer ngoài màn hình nền desktop sau đó chọn Properties

Tại mục System sẽ hiện thị cho bạn là phiên bản bạn đang dùng 32bit hay 64bit (Ở hình là Win 64bit)

Trên Win 8.1:

Cũng tương tự trên Win 7, bạn phải chuột vào biểu tượng This PC ngoài màn hình desktop sau đó chọn Properties

Ở mục System type sẽ hiện thị cho bạn là phiên bản bạn đang dùng 32bit hay 64bit (Ở hình là Win 32bit)

Trên Win 10: tương tự win 8