Chức năng quản lý backlink

Để sử dụng chức năng quản lý backlink người dùng thực hiện các thao tác sau

- Chọn chức năng "Quản lý backlinks" click nút  "Tạo mới"

hướng dẫn sử dụng chức năng  quản lý backlink

Màn hình "Nhập dữ liệu backlinks để giám sát" được hiển thị.

- Chọn dự án của  mình

-  Chọn website

- Nhập danh  backlinks cần giám sát

Sau đó click vào  nút" Scan"

hướng dẫn chức năng quản lý backlink

Sau khi nhấn nút Scan. Phần mềm sẽ tự động đi vào các đường link quét và lấy ra các thông số như các backlink đã bị hỏng,trạng thái của backlink, thống kê theo backlinkDomain...

hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý backlinks

Xem chi tiết hơn tại video bên dưới: