Nhằm mục đích tăng số lượng máy tính trên cộng đồng, đáp ứng nhu cầu cày view lấy điểm của các thành viên Share4Seo, Share4seo đã  dựng thêm 1 phiên bản S-Miner

- Ứng dụng chạy sẽ đồng thời tối đa được 8 trình duyệt con, mỗi trình duyệt được tách theo các user trình duyệt khác nhau

 - Khắc phục tình trạng ngốn ram

 - Khắc phục chiếm chuột khi chạy

- Sminer định kỳ 60 phút thực hiện kiểm tra Task trên server, nếu có task sẽ thực nhân về và chạy

- Các traffic thực hiện qua Sminer

+ View Directly

+ View Backlink

+ View Organic

+ View youtube, like, sub, comment

1. Hướng dẫn cài  S-Miner

- Để chạy được ứng dụng thì cần phải có tài khoản Share4Seo

- Cài S-Miner cũng tương tự như cài share4seo.

Link download:

Win 64 bit: http://share4seo.com/sminer_x64.exe

Win 32 bit: http://share4seo.com/sminer_x86.exe

 

2. Theo dõi tiến trình view của S-Miner

- Để theo dõi tiến trình view của S-Miner bạn bấm chọn menu Sminer sau  chọn  EXTRANGE TRAFFIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Thêm tài khoản google+ để trao đổi tương tác video youtube

Để thêm tài khoản google+ để trao đổi tương tác video youtube bạn chọn menu "cấu hình"  sau đó chọn " Quản lý tài khoản"  thể thêm tài khoản google+

 

- Tạo tên tài khoản tương tác

- click vào tài khoản mới tạo và đăng nhập vào trình duyệt youtube