Các thao tác để kiểm tra thứ hạng từ khóa theo LandingPage

Bước 1: Khai báo dự ánkhai báo website

Bước 2: Người dùng chọn menu "Quản lý dự án Seo" và chọn menu con trong đó là "Cấu hình LandingPage" sau đó nhấn nút "Tạo mới"

kiểm tra tgừ khóa landinpage

 

Chọn dự án (4): bạn có thể click chọn tên dự án đã khai báo trong mục "Dự án" hoặc nhấn nút "+" để tạo ngay dự án 

chọn website(5): bạn có thể click chọn tên website đã khai báo trong mục "Quản lý website"  hoặc nhấn nút "+" để tạo ngay website

Chọn Url6): url(page) mà bạn đang seo và  muốn quản lý  theo dõi thứ hạng các từ khóa mà bạn seo cho page này.

Tên landingPage(7): Bạn nên đặt theo  từ khóa chính cần seo cho dễ quản lý

Bước 3: Thêm từ khóa  cần theo dõi cho LandingPage

Chọn "cấu hình landing" sau đó click  chọn " Tên dự án" để hiển thị tên các website thuộc dự án"=>các landing page thuộc webiste sẽ hiển thị=> người dùng chọn "Landing Page" cần thêm từ khóa và  chọn click nút "Add Keywords" 

add keyword

7: Danh sách các từ khóa, mỗi từ một dòng

Bước 4: Xem danh sách từ khóa

Chọn landing page cần xem danh sách từ khóa. click vào nút  " Danh sách keyworks" để kiểm tra danh sách các từ khóa của landingpage

 

 

2.Thao tác kiểm tra hạng từ khóa với landingpage

chọn menu "Quản lý dự án Seo" chọn menu con trong đó là " Kiểm tra thứ hạng từ khóa LandingPage" chọn landingPage cần theo dõi thứ hạng từ khóa để  xem

Bạn cần nhiều hơn là  những bài hướng dẫn đơn thuần => Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây.