Hướng dẫn sử dụng trao đổi  tương tác và nuôi  facebook

1. Tạo tài khoản facebook

Bước 1: vào chức năng "facebook" chọn "Quản lý tài khoản  chia sẻ facebook" click chuột phải vào  "Facebook" nhấn  thêm mới

Bước 2: Điền thông tin tài khoản

Bước 3: Sau khi đã tạo   tài khoản bạn click vào tên tài khoản  để mở trình duyệt facebook tiến hành tạo tài khoản facebook. nếu bạn đã có tài khoản thì ở bước này bạn có thể đăng nhập tài khoản facebook của bạn để đi tương tác trong cộng đồng

2.Tự động trao đổi tương tác và nuôi tài khoản

  Tài khoản facebook sau khi đc tạo bạn vào chức năng "Facebook" chọn menu  " Tự động  trao đổi tương tác và nuôi tài khoản" . Bạn có thể bấm chọn nút thiết lập để thiết lập các thông số trao đổi tương tác

Lưu ý: Tài khoản mới tạo bạn không bật tương tác  ngay mà chỉ bật nuôi nick trong một thời gian để tạo độ trust cho tài khoản rồi mới mang đi tương tác. Bạn có thể không cho các tài khoản  này đi tương tác bằng cách bỏ chọn mục tự động tương tác nội bộ và tự động tương tác cộng đồng. ( tài khoản của bạn chỉ đi tương tác đc khi bạn đăng nhập vào share4seo , bật phần tự động tương tác và nuôi nick). nếu click chọn " tự động tương tác nội bộ" chỉ các tài khoản của bạn tự tương tác cho link facebook mà bạn đặt lệnh. Tích chọn" Tự động tương tác cộng đồng" tài khoản của bạn có thể  tương tác cho các thành viên khác  và bạn được cộng điểm  vào tài khoản share4seo

3. Thiết lập tương tác: xem chi tiết ở video cuối bài

Để tương tác  đc trên sàn nội bộ bạn bắt buộc phải tạo nhóm tài khoản

 

4. Hỗ trợ join group

Người dùng vào chức năng  " facebook" chọn menu " Hỗ trợ Join group".Sau đó   bấm chọn nhóm tài khoản  muốn join vào một  nhóm nào đó/ chọn nạp nhóm( hoặc nạp tất cả để join).  Hoặc bạn có thể click đúp chuột vào các tài khoản muốn join groups để join vào group.Nhập địa chỉ groups và bắt đầu join

vào