Kiểm tra All in title

Người dùng vào chức  năng " Công cụ Seo"  chọn  " Kiểm tra All in Tile"  sau đó click " Tạo mới" để  nhập danh sách từ khóa cần kiểm tra để kiểm tra

kiểm tra all intitle

Mục đích của kiểm tra All In Title : tìm từ khóa có lượng người Search và có độ cạnh tranh thấp để ưu tiên viết những bài viết có từ khóa đó trước với hy vọng những từ khóa đó có thể lên top

Kiểm tra All In Title áp dụng cho trường hợp bạn có danh sách dài các từ khóa . (Thường hệ thống sẽ check tầm 25 từ khóa  thì google sẽ bắt nhập capcha)

xem chi tiết tại viedeo( từ phút 4:27)