Hướng dẫn quản lý nhiều tài khoản đồng thời

Chú ý Tính năng này==> Share4Seo không lưu trữ mật khẩu hay user của tài khoản người dùng, Share4Seo chỉ làm biện pháp kỹ thuật lưu trữ Profile (cache) của mỗi 1 tài khoản ra 1 vùng bộ nhớ riêng biệt. Do vậy thông tin về Cookie, Cache của tài khoản người dùng chỉ nằm trên máy tính người dùng.

Để sử dụng chức năng tích hợp bộ công cụ quản lý đa user đăng nhập trên cùng 1 trình duyệt người dùng vào chức năng" Công cụ làm Seo" ->Chọn menu "Trình duyệt nhiều tài khoản đồng thời"

1. Thêm mới tài khooản

Bước 1:  Để vào được chức năng thêm mới tài khoản thì người dùng click chuột vào loại tài khoản muốn thêm -> chuột phải và click vào "Thêm mới"

Bước 2: Sau khi click Thêm mới thì sẽ hiển thị màn hình thêm mới thông tin tài khoản, Người dùng nhập thông tin username và tên hiển thị ->sau đó ấn nút "Thêm mới"

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng vào để sử dụng

2. Cập nhật và xóa thông tin tài khoản

Chọn tài khoản mà người dùng muốn chỉnh sửa -> chuột phải -> chọn chức năng cập nhật để thực hiện cập nhật lại thông tin hoặc chọn xóa để xóa thông tin tài khoản.

 =>Tương tựngười dùng có thể tạo nhiều tài khoản facebook, zalo, shopee, lazada, ...