Hướng dẫn sử dụng chức năng quản lý website

Bước 1: Đã hoàn thành thao tác khai báo dự án như trong mục Quản lý dự án

Bước 2: Người dùng vào chức năng " Quản lý dự án Seo " chọn menu "Quản lý website"  click "tạo mới"

 

quản lý thông tin website

=> Nhập các thông tin về website và click "Tạo mới"  để hoàn thành việc tạo mới thông tin webiste

tạo mới website

(1): Bạn có thể chọn tên dự án đã khai báo  trong mục "Dự án" hoặc nhấn nút dấu "+" để tạo dự án

(2): khai báo tên của website 

(3): khai báo đường link của website: 

(4): Đường link có tin mới: khi quản trị viên thêm các bài viết cho website=> các bài viết này sẽ xuất hiện ở page nào thì url của page đó sẽ là đường link có tin mới

==> sau khi  đã tạo xong website hệ thống sẽ tự động san website, và quét các link nội bộ của website, hoặc bạn  có thể click chuột phải vào tên website và chọn các chức năng  Scan như hình: