Để thực hiện lệnh view trực tiếp bài viết trên website người dùng phải thực hiện các bước sau

Bước 1: Người dùng  phải đã thực hiện các bước sau:

  1.  Khai báo dự án
  2.  Khai báo website

Bước 2: Người dùng vào chức năng "Traffic làm seo" sau đó  chọn " Tạo luồng traffic qua search video và click reference domain" và click "Tạo mới" 

view trực tiếp bài viết trên website

 

Bước 3: Nhập  lệnh view

chú ý:

 

(6) ID video cần tìm: mở video bạn muốn tìm  và copy đoạn mã sau dấu"=" trên đường  url của video

 

(7) Địa chỉ domain click vào: chỉ để tên domain:

vd đúng :nhakhoadencosluxury.com.vn  

vd sai: https://nhakhoadencosluxury.com.vn, /nhakhoadencosluxury.com.vn/dia-chi-nha-khoa-uy-tin-tai-ha-noi-dencos-luxury.html

(8):tổng lệnh đặt: tổng số lượng view mong muốn đến website của bạn  

(9): max/ngày:số lượng view trong một ngày

Bạn muốn đặt một lệnh view và để nó chạy trong nhiều ngày mà ko phải đặt lại thì phải tăng "tổng lệnh đặt"

ví dụ: bạn muốn đặt lệnh trong 30 ngày mỗi ngày  10 view tới website của bạn thì bạn đặt trong mục(2)số lượng view mong muốn là 300., số lượng view mong muốn là 10

Cơ chế thực hiện  quá trình trao đổi view website: Hệ thống  sẽ vào trình duyệt search của  youtube gõ từ khóa  tìm kiếm video, sau đó sẽ tìm kiếm  đến video của bạn và view video này trong một vài phút  và tìm đến phần mô tải của video tìm đến link có chứa domain của bạn click vào link đầu tiên mà nó tìm thấy và vào view link này một thời gian và chuyển sang view link phụ trước khi thoát