1. Cách thiết lập lệnh  review map

 Để đặt lệnh review map người dùng chọn chức năng " Google map" sau đó chọn  menu " Cộng đồng Google Map" -> chọn "thiết lập" nhấn nút " Tạo mới để  đặt lệnh review googlle map

review google map

note : cách điền tên map, từ khóa tìm kiếm map, địa chỉ bản đồ. comment map các bạn xem video hướng dẫn ở cuối bài   nhé!

2. Cach review các map  khác trong cộng đồng để kiếm điểm

Sau khi đặt lệnh thành công Map của người dùng sẽ được chia sẻ lên cộng đồng trao đổi google map. Bạn nhấn nút " Làm mới" để tải  các map mới nhất được chia sẻ trên cộng động

Để thực hiện được chức năng  " Google Map"=> chọn "Cộng đồng Google Map"=> " cộng đồng googgle map" nhấn nút " làm mới"=>  click  đúp chuột vào map còn có thể review=> màn hình  review được mở=>hệ thống sẽ tự động

lấy email bạn đã đăng nhập trong mục Quản lý nhiều tài khoản đồng thời để đi review các map

Nếu bạn chưa đăng nhập tài khoản gmail thì nhấn nút "Quản lý tài khoản" để đăng nhập  tài khoản gmail như hướng dẫn  Quản lý nhiều tài khoản đồng thời

Xem  hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây: