CHỨC NĂNG TRAO ĐỔI TRAFFIC ORGANIC

Chức năng Trao Đổi Traffic Organic trên Share4SEO cho phép bạn thực hiện trao đổi Traffic trên nhiều Search Engine khác nhau và cho bạn được tùy chỉnh thiết bị view Organic Traffic khiến Traffic của bạn sẽ "Chất" và "Tự nhiên" hơn rất nhiều.
 

BƯỚC 1: Vào Traffic làm seo → Tạo traffic từ  Các search Engine Google-Cốc Cốc-Bing- YahooTạo mới

 

BƯỚC 2: Cấu hình lệnh chia sẻ traffic 
 

chia sẻ lệnh view

3: chọn website:  bạn có thể nhấn vào nút mũi tên hình tam giác để chọn website mà bạn khai báo trong phần Quản lý website hoặc click vào biểu tượng dấu "+" bên cạnh để  khai báo website nếu website của bạn chưa được khai báo

4: click chọn landing page mà bạn đã cấu hình  như trong  hướng dẫn  Cấu hình landingPage. Sau khi bạn chọn landingPage các từ khóa mà bạn đã add vào trong phần cấu hình LandingPage sẽ tự động add vào trong ô Danh sách từ khóa=> bạn có thể sửa đổi hoặc loại bỏ một số từ khóa không nằm trong top 100( nếu từ khóa không nằm trong top 100 hệ thống  sẽ mặc định lệnh view organic search chuyển thành lệnh view trực tiếp bài viết  của website)

5: Danh sách các URL Landing Page(random): Có thể nhấn  chọn  danh sách các URL trong hộp select box  nếu đã  khai báo Landing page hoặc click nút dấu "+" để mở  màn hình  khai báo Landing Page  để khai báo Landing Page. Tại mục này bạn có thể điều chỉnh thời gian view trên  Url Landing Page

6,7: 2 mục này thao tác tương tự mục số 8

8: Thời gian phân bổ lệnh: đây là khoảng thời gian trong ngày bạn muốn  người khác vào view cho bạn

9:  max/pc/ngày:  số lần 1 máy tính  trong hệ thống có thể vào  view link  bạn chia sẻ trong một ngày

10: max/ngày: tổng số view đến view  theo lệnh bạn chia sẻ trong một ngày

11: Tổng lệnh đặt: tổng số view bạn mong muốn đến link bạn chia sẻ

12: Tự động bổ sung điểm:Nếu bạn tích vào phần này sau khi lệnh bạn đặt lệnh hoàn thành trong x ngày, sang ngày x+1 lệnh của bạn  đã hoàn thành hệ thống sẽ tự động lấy điểm còn bạn chạy tiếp lệnh bạn đã đặt trong 1 ngày

=> sau khi cấu hình xong lệnh chia sẻ view bạn nhấn nút " Đồng ý" để đặt lệnh

 Sau khi đặt lệnh thành công bạn có thể  click chọn lệnh  để  nhân bản , sửa, xem trước lệnh, và click đúp chuột  vào lệnh đã đặt để xem lịch sử các máy đã view cho bạn

cơ chế hoạt động của lệnh  như sau: hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên một trong các từ khóa bạn đã điền trong mục " Danh sách keyword" gõ vào trình duyệt search và click vào nút tìm kiếm. Nếu  từ khóa của bạn có trong top 100 kết quả đầu tiên  hệ thống  sẽ click vào url đầu tiên tìm được trong  danh sách các Url landing Page và vào trang này view một số phút như bạn đã cài đặt. Sau khi  view Url Landing Page  để giảm tỷ lệ thoát bạn có thể cấu hình để hệ thống sẽ view 1 trong  các url ở level 1 trong một khoảng thời gian nào đó => nếu bạn muốn người dùng view sau hơn kỹ hơn trên website của bạn thì có thể cấu hình để hệ thống view tiếp  một trong các url ở  level2

Xem chi tiết hơn tại video