Để thực hiện được lệnh view back link người dùng  thực hiện các bước sau

 

Bước 1: Vào chức năng " Traffic làm Seo" chọn menu  "Tạo traffic qua backlink" click " Tạo mới" để nhập   lệnh view

 

Bước 1: Set lệnh view, bạn nhập thông tin theo thứ tự như sau:

 

1. Nhập địa chỉ back link(4): Url nơi ta đặt back link. Url này phải chứa ancho text  trỏ tớ trang đích

2. Nhập url sẽ click vào(5): Đây là url  mà ancho text trong backlink  trỏ đến. Url này phải đã tồn tại trong mục quản lý link website của website mà bạn chọn trong mục  " Chọn Website". 

3. Sau khi nhập thông tin ở  mục số (4),(5). Bạn bấm vào mục số (6) Kiểm tra tính hợp lệ. Nếu hệ thống thông báo " Nội dung cấu hình hợp lệ" bạn tiến hành thực hiện bước 4. Nếu hệ thống thông báo không tìm thấy link, vui long kiểm tra lại bại phải xem lại cấu hình, đường dẫn link để đặt lại lệnh

4. Url phụ: internal link của url chính hoặc một link bất kỳ của website bạn đã chọn

note:

số lượng lệnh đặt: tổng số lượng view mong muốn đến website của bạn  

max view/ngày:số lượng view trong một ngày

Bạn muốn đặt một lệnh view và để nó chạy trong nhiều ngày mà ko phải đặt lại thì phải tăng "tổng lệnh đặt"

ví dụ: bạn muốn đặt lệnh trong 30 ngày mỗi ngày  10 view tới website của bạn thì bạn đặt trong mục(2)số lượng view mong muốn là 300., số lượng view mong muốn là 10

max/pc/ngày: số lần 1 máy tính đc view lặp lại link website của bạn trong ngày

Tự động bổ sung điểm:Nếu bạn tích vào phần này sau khi lệnh bạn đặt lệnh hoàn thành trong x ngày, sang ngày x+1 lệnh của bạn  đã hoàn thành hệ thống sẽ tự động lấy điểm còn bạn chạy tiếp lệnh bạn đã đặt trong 1 ngày

Cơ chê hoạt động: Hệ thống  vào view nơi mà mình đặt backlink một thời gian sau đó click vào ancho text có chứa url  mà ancho text trỏ đến. sau đó nó sẽ view trang đích mình muốn view từ a đến b phút.  Khi mình muốn tỷ lệ thoát trên  trang đích giảm  thì sẽ cài đặt cho nó view trang url phụ một thời gian nào đó nữa ( trang chủ hoặc bất kỳ 1 url nào khác).

Video hướng dẫn: