1. Hướng dẫn cấu hình đặt lệnh trao đổi youtube

Trước khi cấu hình cho lệnh trao đổi youtube bạn  cần khai báo dự án  như hướng dẫn Quản lý dự án

Bước 1:  Để Thêm mới lệnh trao đổi trước tiên người dùng phải vào chức năng "youtube " chọn menu "CỘNG ĐỒNG LÀM YOUTUBE Sub, Like,View,Comment ", sau đó chọn "CẤU HÌNH CỦA BẠN" và nhấn nút  "Thêm mới" 

 

Bước 2: Nhập các thông tin đặt lệnh

 

Trong đó: 

- Nhập Video ID hoặc URL, Dự án: Do người dùng nhập vào

- Tổng số điểm chi tiêu: người dùng có thể thay đổi số điểm thưởng cho các lệnh và được tính như sau

  • Cho phép xem video: Tổng điểm chi tiêu = số lượng x thời gian view x điểm thưởng/phút
  • Cho phép đăng kí kênh: Tổng điểm chi tiêu = số lượng x điểm thưởng/Subscriber
  • Cho phép like video: Tổng điểm chi tiêu = số lượng x điểm thưởng/Like
  • Cho phép dislike video: Tổng điểm chi tiêu = số lượng x điểm thưởng/Dislike
  • Cho phép commnet video: Tổng điểm chi tiêu = số lượng x điểm thưởng/comment

2. Hướng dẫn trao đổi cộng đồng chia sẻ youtube

Sau khi đặt lệnh thành công các video của người dùng sẽ được chia sẻ lên cộng đồng trao đổi youtube. bạn chức năng "youtube " chọn menu "CỘNG ĐỒNG LÀM YOUTUBE Sub, Like,View,Comment ", sau đó chọn "CỘNG ĐỒNG YOUTUBE " và nhấn nút   " Làm mới" để tải  các video mới nhất đc chia sẻ trên cộng động

 

- Cách trao đổi sub, like,comment  video

+ Người dùng vào menu " youtube" sau đó bấm chọn" Quản lý tài khoản youtube chia sẻ" và đăng nhập tài khoản youtube như hướng dẫn Quản lý nhiều tài khoản đồng thời. Sau đó  Click vào video trong cộng đồng để tương tác