Hướng dẫn đăng nhập  khoản google+

Chú ý Tính năng này==> Share4Seo không lưu trữ mật khẩu hay user của tài khoản người dùng, Share4Seo chỉ làm biện pháp kỹ thuật lưu trữ Profile (cache) của mỗi 1 tài khoản ra 1 vùng bộ nhớ riêng biệt. Do vậy thông tin về Cookie, Cache của tài khoản người dùng chỉ nằm trên máy tính người dùng.

Để sử dụng chức năng tích hợp bộ công cụ quản lý đa user đăng nhập trên cùng 1 trình duyệt người dùng vào chức năng "Hệ thống công cụ trợ giúp làm seo"  ->Chọn menu "Trình duyệt nhiều tài khoản đồng thời" => chọn loại tài khoản " googe+" và nhấn nút thêm mới như hình dưới

đăng nhập nhiều tài khoản

Bước 2: Sau khi click Thêm mới thì sẽ hiển thị màn hình thêm mới thông tin tài khoản, Người dùng nhập thông tin username và tên hiển thị ->sau đó ấn nút "Thêm mới"

đăng nhập nhiều tài khoản đồng thời

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập tài khoản của người dùng vào để sử dụng