kiểm tra nhanh thứ hạng từ khóa

Để thực hiện chức năng "Kiểm tra thứ hạng từ khóa" người dùng  vào "Quản lý  dự án Seo" chọn chức năng "kiểm tra thứ hạng từ khóa" sau đó click " Thêm mới" để nhập danh sách các từ khóa cần  kiểm tra

Lưu ý: chức năng kiểm tra nhanh thứ hạng từ khóa  được  sử dụng  trong trường hợp bạn có danh sách dài các từ khóa cần kiểm tra. Tuy nhiên  bạn  nhập các từ khóa vào hệ thống lần 1 để tạo  khởi tạo giá trị cache trên server.  và đợi khoảng 15, đến 20 phút và  kiểm tra lại để  để có kết quả chính xác

kiểm tra thứ hạng từ khóa

xem thêm ở video