Nghĩa vụ của bên bán và bên mua

27/03/2020 03:16   by Admin

Nghĩa vụ của bên bán và bên mua

Quyền và nghĩa vụ của người bán:

 • Đảm bảo việc đăng thông tin quảng cáo đúng thời hạn và thỏa thuận.
 • Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của người mua về chất lượng dịch vụ.
 • Có quyền biên tập lại nội dung của bài đăng cho phù hợp với quy định của từng trang với sự đồng ý của người mua.
 • Có quyền ngừng đăng bài nếu phát hiện thông tin bên mua cung cấp là vi phạm pháp luật.
 • Có quyền từ chối đăng bài nếu như không thống nhất được với người mua về các yêu cầu nội dung.
 • Cam kết về thuộc tính dofollow (nếu có) và tình trạng bài đăng guest post trên website.

Quyền và nghĩa vụ của người mua:

 • Thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình liên quan đến dịch vụ do người bán quy định.
 • Thanh toán đầy đủ cho người bán số tiền theo yêu cầu về thời gian và phương thức.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin quảng cáo trước 2 ngày đối với báo.
 • Đảm bảo thông tin của từng bài đăng theo quy định của người bán.
 • Chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung của quảng cáo. Chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến nội dung quảng cáo.
 • Không được sử dụng thông tin quảng cáo vào mục đích gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh quốc gia, làm tổn hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo.
 • Có quyền khiếu nại nếu cảm thấy dịch vụ bên bán cung cấp không đúng như đã thỏa thuận.

Quy định về phương thức thanh toán và hoàn tiền:

1. Bên mua sẽ thanh toán cho bên bán theo phương thức cả hai bên cùng thỏa thuận.

2. Bên mua thanh toán cho bên bán chậm nhất 2 ngày tính theo ngày làm việc kể từ khi bài viết được đăng lên website và đáp ứng đủ yêu cầu của bên mua về link.

3. Nếu bên mua đơn phương hủy dịch vụ trước thời hạn: 

 • Đối với tất cả dịch vụ đăng bài guest post, textlink, banner thì bên mua hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Bên bán không có nghĩa vụ hoàn lại tiền.

4. Nếu bên bán đơn phương hủy dịch vụ trước thời hạn:

 • ​Đối với dịch vụ đăng bài guest post bên bán phải đảm bảo bài viết tồn tại tối thiểu 6 tháng.
 • Đối với trường hợp đăng ký dịch vụ theo tháng, bên bán phải thanh toán cho bên mua số tiền tương ứng với thời gian chưa thực hiện dịch vụ.